Bekijk winkelmandje Print English version
Contactgegevens AIV

U kunt de AIV bereiken op onderstaand adres:
(van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur)
 
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
Bezuidenhoutseweg 67,  kamer 6 B 21
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

 
tel:  070 - 348 5108 / 6060
fax:  070 - 348 6256
e-mail: aiv@minbuza.nl
internet:
www.aiv-advies.nl
www.aiv-advice.nl
 
(stand van zaken per augustus 2014)
 
 
De medewerkers van het secretariaat van de AIV zijn: 
 
Drs. T.D.J. Oostenbrink, Secretaris AIV
tel.  070 - 348 5335
E-mail: tdj.oostenbrink@minbuza.nl
  
Mevr. drs. P.H. Sastrowijoto, Secretaris Commissie Europese Integratie
tel. 070 - 348 5325
E-mail: paula.sastrowijoto@minbuza.nl

Drs. J. Smallenbroek, Secretaris Commissie Mensenrechten
tel. 070 - 348 4419
E-mail: mrj.smallenbroek@minbuza.nl
 
Drs. P. de Keizer, Secretaris Commissie Ontwikkelingssamenwerking
tel.  070 - 348 5990
E-mail: pim-de.keizer@minbuza.nl
 
Mevr. drs. M.E. Kwast-van Duursen, Secretaris Commissie Vrede en Veiligheid
tel.  070 - 348 5326
E-mail: marja.kwast@minbuza.nl

Mevr. J.P. de Jong,  Medewerker secretariaat AIV
tel.  070 - 348 5108
E-mail: joke-de.jong@minbuza.nl
 
Mevr. I. van der Winkel,  Medewerker secretariaat AIV
tel.  070 - 348 6060
E-mail: irene-vander.winkel@minbuza.nl